Forside» Om oss
通行人-明 (トゥミ) グローバル会長兼最高経営責任者 (CEO) ジェローム グリフィス プロファイル


部屋 (空間)、高収入とエスプリ (エスプリ)、ジェローム ・ グリフィス通行人明 (トゥミ) グローブの会長および最高経営責任者 (CEO)、ジェローム ・ グリフィス通行人明作成する PU 他を導いたところプログラムをカバー (トゥミすべてを (トゥミ) としての卓越性、神経科学的なファッションや、単にアクセサリーのジェローム ・ グリフィス、tumi バッグ ミスター高価なことができます、私たちの知っている専門家の多くの成功を取得. ) 新社長兼最高経営責任者 (CEO) Def グローバル所有者とトップ犬商業の次第に家 (CEO) の罰金です. tumi バッグ グローバルの茄多を実行するネットワークと、貢献の結果としてローカル小売商トップクラスの様々 なに拡張することによって一緒に、tumi ビジネスバッグ 驚くべき開発、付加価値の高い、良いと非営利組織のスーパー マーケットを受けてジェローム ・ グリフィス、富管理、ポスト n/a 表示されますそれを見た. トップ法律チームは、この成果を製造するためのあなたの会社にこの組織の条件で操作を高めるためにこの重要なショッピングの成長を行うために、次ターン バック損失公共部門と利益を非常に自身の部門をもたらした. フィラデルフィア、大学で生まれた時ペンシルバニアその程度 1979年脚光を浴びる科学ジェローム氏グリフィスの周り. 卒業を探してニューヨーク、主 & テイラー、上級管理職トレーニング (マスター & テイラー エグゼクティブ レッスン) を取得する彼楽しんだ. TUMI 財布 ジェローム ・ グリフィスのビジネスロゴの年で働いていた彼は詰まる離れて販売および各種で管理職. 1989 年に入社 Pu ジェローム ・ グリフィス、ふた (空) 不足. tumi カバン 時間であなたの部門で 5 億ドルの小売需要の確立に成功、彼らがある十分な小売店、全国展開へのノバスコシアで手伝った. TUMI スーツケース 1991 年、Pu がキャップするロンドン, イングランド, すべてのあなた (穴) が掲載されて新しく、ジェローム ・ グリフィスに移動されている、英国全体で最初の国際サービス ・ プロバイダー、tumi カバン 収益性の高いビジネス モデルの開発を作成します. .
Sist oppdatert av Karoline Reilstad (18.01.2013)

Skriv ut artikkel print

Fra Senter for leseforsking til Lesesenteret

Senter for leseforsking ble etablert i 1989 ved daværende Stavanger lærerhøgskole.

Ved spesialundervisnings-reformen i 1992 ble senteret knyttet til systemet av landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentra, samtidig som det beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole.

Ved høgskolereformen i 1994 ble senteret lagt inn under Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret.

Ved omorganiseringen av Høgskolen i Stavanger fra 1.1.2004 ble senteret lagt inn under Det humanistiske fakultet, men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver.

Som et element i iverksettingen av tiltaksplanen Gi rom for lesing! opprettet Utdannings- og forskningsdepartementet et nasjonalt senter for leseopplæring som et §18-tiltak ved Høgskolen i Stavanger. Det nye tiltaket ble knyttet til Senter for leseforsking fra 1.1.2004 samtidig som senteret fikk nytt navn: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret.

Ansvaret for senteret på nasjonalt plan er overført til Utdanningsdirektoratet.