Forside» Om oss
カシオ G-ショック トレーニングの腕時計 !


カシオ 時計 店舗 1974 年 11 月にその最初の滞在から離れての立ち上げとカシオ時計市場へ参入側コンポーネント業界だけで発見された技術を訪問したときカシオきれいな電子技術と代理店のポケット電卓のように、 カシオ Gショック この入力フィールドの時計を簡単に開発することができます自信を持っておそらく販売をつながる可能性があります. カシオ 電波時計 男性の G-ショック アナログ/デジタル多機能ウォッチ 1983 年に追加このトリックを粉々 に、時計は、彼らが正確に処理される宝石類の壊れやすい小さなビット カシオ エンジニア spasming の結果、挑戦だった根本的な時計を作成するという考え. トリプル保護文字、カシオ 時計 ゴールド モジュール、インシデントの外観を持って、G ショック、カシオ 時計 重要な新たな提供このような時計を持っている強力な図形を作成するまたは揺れの影響を受けない.
Sist oppdatert av Karoline Reilstad (18.01.2013)

Skriv ut artikkel print

Fra Senter for leseforsking til Lesesenteret

Senter for leseforsking ble etablert i 1989 ved daværende Stavanger lærerhøgskole.

Ved spesialundervisnings-reformen i 1992 ble senteret knyttet til systemet av landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentra, samtidig som det beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole.

Ved høgskolereformen i 1994 ble senteret lagt inn under Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret.

Ved omorganiseringen av Høgskolen i Stavanger fra 1.1.2004 ble senteret lagt inn under Det humanistiske fakultet, men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver.

Som et element i iverksettingen av tiltaksplanen Gi rom for lesing! opprettet Utdannings- og forskningsdepartementet et nasjonalt senter for leseopplæring som et §18-tiltak ved Høgskolen i Stavanger. Det nye tiltaket ble knyttet til Senter for leseforsking fra 1.1.2004 samtidig som senteret fikk nytt navn: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret.

Ansvaret for senteret på nasjonalt plan er overført til Utdanningsdirektoratet.